facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sprawdzian z polskiego dla obcokrajowców

szkoła języka i kultury pl

14 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.30 w auli budynku Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 62 odbędzie się Sprawdzian z polskiego, organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Coroczny konkurs ortograficzny już od trzynastu lat wyznacza półmetek letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Sprawdzian z polskiego przeznaczony jest dla wszystkich cudzoziemców przebywających w tym czasie na terenie Polski i chętnych do wzięcia w nim udziału.

Tekst dyktanda układa prof. dr hab. Aldona Skudrzyk z Zakładu Językoznawstwa Pragmatycznego Wydziału Filologicznego UŚ, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.