facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Sprawdzian z polskiego”

14 sierpnia 2011 r. w Cieszynie odbędzie się „Sprawdzian z polskiego” w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. To cykliczne wydarzenie już od 13 lat towarzyszy letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Służy ono przede wszystkim pokazaniu, że zasady rządzące językiem polskim, jego ortografią i interpunkcją – choć nie należą do najprostszych – dają się lubić i można przyswoić je w przyjemny sposób, a ich opanowanie może być źródłem satysfakcji.

Element rywalizacji – nie tylko między kolegami czy krajami, ale i między szkołami – jest dodatkowym bodźcem motywującym uczestników do uzyskania jak najlepszego rezultatu.

Autorami tekstów dyktand byli: prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, prof. UŚ dr hab. Aldona Skudrzyk, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologicznego UŚ oraz dr Jan Grzenia, współpracujący z Poradnią Językową Wydawnictwa Naukowego PWN.

Studenci walczą o tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego oraz o główną nagrodę – bezpłatny udział w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej. Jury przyznaje także tytuły Orła i Orzełka Polskiej Ortografii (osobom polskiego pochodzenia oraz nauczycielom języka polskiego) oraz nagrody „5+” – dla studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem polskim. Każdy uczestnik dyktanda otrzymuje pamiątkowy słownik, dzięki któremu po powrocie do swojego kraju, samodzielnie może zgłębiać tajniki polszczyzny.

„Sprawdzian z polskiego” doczekał się swoich bliźniaczych edycji: w Preszowie na Słowacji, gdzie organizatorką była dr Maria Czempka-Wewióra, współpracująca z SJiKP UŚ, a w jury zasiadali prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły oraz dr hab. Romuald Cudak, kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie; w Bloomington w USA – w jury zasiadała również prof. Tambor – i w Serbii, na Uniwersytecie w Belgradzie.  


O wydarzeniu pisał również „Dziennik Zachodni”: „Cieszyn: W niedzielę obcokrajowcy pisali sprawdzian z języka polskiego” (16 VIII 2011 r.)

TVP Katowice, „Aktualności”, Ireneusz Kaznocha: „Dyktando dla cudzoziemców” (16 VIII 2011 r.)

Marcin Hetnał: „Superpilni obcokrajowcy pisali dyktando”, „Gazeta Wyborcza” z 16 sierpnia 2011 r., nr 189, s. 4.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.