facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSW prof. Aleksandrem Bobko

W poniedziałek 14 grudnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sekretarz stanu prof. dr hab. Aleksander Bobko spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem. Podczas spotkania omówione zostały kwestie istotne dla rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki.

Prof. dr hab. Aleksander Bobko stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego objął 1 grudnia 2015 roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.