facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach

logo Biura Karier UŚ

29 maja 2017 r. w godz. od 9.00 do 10.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala 133) odbywać się będzie spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, które będzie okazją do poznania charakterystyki pracy pracownika socjalnego oraz możliwości wiążących się z zatrudnieniem na tym stanowisku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Celem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach jest:

  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.