facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z przedstawicielami ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA

15 grudnia 2010 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Przedmiotem spotkania będzie m.in. podsumowanie dotychczasowej współpracy w zakresie pracowniczego programu emerytalnego, przedstawienie wyników inwestycyjnych i prognoz rynków kapitałowych oraz omówienie dalszego rozwoju współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. ING TFI SA reprezentować będą: Małgorzata Barska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, członek zarządu, Michał Kopiczyński, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi oraz Agnieszka Jaworska-Martycz, dyrektor ds. klientów instytucjonalnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.