facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem

prof. Jacek Leociak

W piątek 25 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z prof. dr. hab. Jackiem Leociakiem – kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członkiem założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorem rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, autorem takich publikacji, jak: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego”, „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z prof. dr hab. Barbarą Engelking), „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji”, „Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów”, „Spojrzenia na warszawskie getto”. Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady). Razem z prof. Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum POLIN.

Spotkanie, które poprowadzą  dr hab. Marta Tomczok oraz dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer, stanie się okazją do rozmowy między innymi na temat jego dwóch najnowszych książek: „Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie” (Wołowiec 2018) oraz „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę” (Warszawa 2018), a także o nowych trendach w badaniach nad Zagładą, getcie warszawskim, nowej humanistyce, uprawianiu zaangażowanej nauki dzisiaj.

Tego samego dnia o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego odbędą się ponadto warsztaty z prof. Jackiem Leociakiem przeznaczone dla studentów i doktorantów. Tematem przewodnim zajęć będzie redefiniowanie świadectwa i świadka. Warsztatom towarzyszyć będzie prezentacja i dyskusja. Po materiały należy zgłaszać się drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail dr hab. Marty Tomczok: martacuber@interia.pl.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.