facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. Dariuszem Pawelcem poświęcone „Listom z oflagu” Witolda Wirpszy

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach

24 marca 2017 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie autorskie z dyrektorem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem poświęcone edycji Listów z oflagu Witolda Wirpszy. Rozmowę poprowadzi dr Edyta Antoniak-Kiedos.

„Listy z oflagu” Witolda Wirpszy – polskiego poety, prozaika, krytyka, tłumacza literatury niemieckiej – pisane w latach 1942–1944 do Marii Kureckiej, jego późniejszej żony, pozwalają poznać nieznane wątki z autobiografii poety i są ciekawym świadectwem życia oflagowego.

Będzie to drugie z organizowanych przez Komisję Historycznoliteracką Oddział PAN w Katowicach spotkań na temat współczesnego edytorstwa.  

Plakat promujący spotkanie z prof. Dariuszem Pawelcem zawierające okładkę książki pt. "Listy z oflagu" Witolda Wirpszy

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.