facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”

20 marca 2015 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się drugie „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. Pracownicy i studenci Wydziału przygotowali wykłady, zajęcia w laboratorium psychologicznym, a także różnorodne warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka.

W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Szkoły, które będą uczestniczyć w spotkaniu otrzymają certyfikaty. Udział jest bezpłatny, uczestników obowiązują zapisy na warsztaty. Szczegółowe informacje dostępne są w programie.

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.