facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z nauczycielami – opiekunami laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych

9 października 2015 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z nauczycielami – opiekunami laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych.

W programie znajdzie się wręczenie listów gratulacyjnych JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia nauczycielom i dyrektorom szkół oraz wykład dr. hab. prof. UŚ Andrzeja Murzyna pt. „Czy musimy wybierać między racjonalizmem a romantyzmem”.

W wydarzeniu udział wezmą: śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber, kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego dr Magdalena Ślawska.

Spotkanie będzie również okazją do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.