facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem

Logo Wydziału Nauk Społecznych

We wtorek 15 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem – generałem brygady w stanie spoczynku, nauczycielem akademickim, pracownikiem Uczelni Łazarskiego oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w latach 2010–2015.

W programie wydarzenia przywidziany jest wykład gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja nt. „Międzynarodowych i krajowych uwarunkowań bezpieczeństwa Polski”, po którym nastąpi dyskusja. Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Stosunków Międzynarodowych, adresowane jest przede wszystkim  do studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz specjalności współczesne stosunki międzynarodowe.

Plakat spotkania

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.