facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z firmą OVB

10 grudnia 2012 r. w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy OVB. Inicjatywa skierowana jest do studentów matematyki, fizyki oraz informatyki, a także osób zainteresowanych rynkiem finansowym. Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane ze specyfiką firmy, możliwościami rozwoju, a także zostaną zaprezentowane aktualne oferty pracy. Stoisko firmy będzie znajdować się w holu głównym Instytutu Matematyki UŚ.

Firma OVB funkcjonuje w Polsce od roku 1992 pod nazwą „OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa” od początku pełniąc rolę lidera na rynku pośrednictwa finansowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Karier UŚ.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.