facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA

ŚMCEBI

Uniwersytet Śląski razem z Biurem Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Fundacją NANONET oraz Miastem Katowice organizuje spotkanie firm Śląskiego Klastra NANO w związku z wizytą w Polsce misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z Hesji.

19 listopada 2014 r. od godz. 17.00 do 20.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się spotkanie naukowców Uniwersytetu Śląskiego oraz członków Śląskiego Klastra Nano z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA, skupiającego podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania współpracy naukowo-badawczej. Uczestnicy zwiedzą najlepsze laboratoria chorzowskiego Centrum.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Gospodarzami spotkania będą: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor ŚMCEBI prof. zw. dr hab. Andrzej Burian oraz koordynator Śląskiego Klastra NANO, prezes Fundacji NANONET dr inż. Adam Szatkowski.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.