facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA

ŚMCEBI

Uniwersytet Śląski razem z Biurem Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Fundacją NANONET oraz Miastem Katowice organizuje spotkanie firm Śląskiego Klastra NANO w związku z wizytą w Polsce misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z Hesji.

19 listopada 2014 r. od godz. 17.00 do 20.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się spotkanie naukowców Uniwersytetu Śląskiego oraz członków Śląskiego Klastra Nano z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA, skupiającego podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania współpracy naukowo-badawczej. Uczestnicy zwiedzą najlepsze laboratoria chorzowskiego Centrum.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Gospodarzami spotkania będą: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dyrektor ŚMCEBI prof. zw. dr hab. Andrzej Burian oraz koordynator Śląskiego Klastra NANO, prezes Fundacji NANONET dr inż. Adam Szatkowski.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.