facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkania z cyklu „Bądź innowacyjny” dla doktorantów

27 stycznia 2014 r. o godz. 11.30 i 12.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 149) odbędą się pierwsze spotkania z cyklu „Bądź innowacyjny” dla doktorantów Instytutu Chemii. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną informacje dotyczące pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł na prowadzenie badań naukowych. Zainteresowani doktoranci będą mogli również uzyskać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego i komercjalizacji wiedzy.

Spotkanie organizowane jest przez Punkt Konsultacyjny działający w ramach projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”, stanowiący centrum informacyjne dla doktorantów w zakresie finansowania działalności naukowej, tworzenia modeli biznesowych pod kątem transferu technologii nauka-biznes, wdrożenia rezultatów badań i finansowania własnych projektów technologicznych, a także patentowania i ochrony praw własności intelektualnej.

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego kolejne spotkania będą organizowane również na innych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez:

  • konsultacje telefoniczne: 32 359 15 21,
  • konsultacje drogą elektroniczną: pkdoktoris@us.edu.pl,
  • konsultacje osobiste w punkcie.
     

Punkt mieści się w rektoracie UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 12, II p., pok. 150).

Organizatorem spotkań jest Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.