facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z architektem Bartłomiejem Nawrockim

Budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ organizuje spotkanie z architektem Bartłomiejem Nawrockim. Tematyka dotyczyć będzie między innymi roli urbanistyki, zasad prawidłowego zagospodarowania przestrzennego, a także psucia przestrzeni publicznej. 

Spotkanie rozpocznie się 9 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w kawiarni Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, jego moderatorem będzie dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: kaniappp@gmail.com do 5 czerwca. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.