facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z „aniołami biznesu”

Studencka Sieć Aniołów Biznesu oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizują bezpłatne szkolenie na temat finansowania przedsięwzięć przez „aniołów biznesu”. Kurs odbędzie się 24 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza część szkolenia, trwająca od godz. 10.15 do 11.15, polegać będzie na prezentacji działalności „aniołów biznesu”:

  • „aniołowie biznesu” jako źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć,
  • sytuacja „aniołów biznesu” w Polsce i na świecie,
  • model funkcjonowania Studenckiej Sieci Aniołów Biznesu.

W drugiej, praktycznej części szkolenia, odbywającej się w godz. 11.30–12.30, uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się z inwestorem bądź przedstawicielem firmy, która działa dzięki „aniołowi biznesu”. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną:

  • proces analizy pomysłu krok po kroku,
  • czynniki wpływające na atrakcyjność pomysłu – na co zwrócić szczególną uwagę?
  • wskazówki dla pomysłodawców.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszeni są o przysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@ines.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać datę i miejsce szkolenia, natomiast w treści: imię i nazwisko, uczelnię oraz rok studiów (jeśli dotyczy), e-mail oraz nr telefonu kontaktowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, udział w spotkaniu zostanie potwierdzony drogą elektroniczną.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.