facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z Andreyem Kalikhiem

20 marca 2013 r. o godz. 14.00 w sali sympozjalnej I na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie z Andreyem Kalikhiem, działaczem rosyjskiej organizacji Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka. Spotkanie poprowadzi dr Stanisław Górka z Instytutu Europeistyki UJ.

Tematem spotkania będzie sytuacja polityczna w Rosji w kontekście zmian w ustawodawstwie rosyjskim, które uderzają w społeczeństwo obywatelskie. Organizatorem spotkania są: portal „Nowa Politologia”, portal „Korespondent Wschodni”, biuro europosła dr. Marka Migalskiego. Współorganizatorzy: Koło Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Politologów UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.