facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie władz uczelni z laureatami programu Start

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. Program adresowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Roczne stypendia w 26. edycji konkursu zostały przyznane również naukowcom reprezentującym Uniwersytet Śląski: dr Magdalenie Tarnackiej oraz dr. Kajetanowi Koperwasowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

W środę 27 czerwca 2018 roku z jednym z laureatów programu Start oraz jego opiekunami naukowymi – prof. zw. dr. hab. Marianem Paluchem oraz dr. hab. prof. UŚ Kamilem Kamińskim – spotkali się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski. Spotkanie, które odbyło się w rektoracie uczelni, stanowiło okazję do złożenia gratulacji, rozmowy na temat dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz planów na przyszłość i wsparcia prowadzonych prac badawczych.

Uczestnicy spotkania: przedstawiciele władz uczelni, laureat oraz opiekunowie naukowi

Do tegorocznej edycji konkursu Start zgłoszonych zostało 890 kandydatów, stypendia otrzymało stu naukowców.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.