facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie władz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

17 października 2013 r. odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem – sekretarzem stanu. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego reprezentowali: płk. rez. mgr Mieczysław Tadeusz Koczkowski – prezes zarządu, gen. bryg. mgr Paweł Pruszyński – wiceprezes zarządu, prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – sekretarz zarządu, kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych UŚ, mgr Jan Andrzej Ligus – skarbnik Stowarzyszenia, mgr Janina Sabat – sekretarz Rady Programowej, doktorantka Wydziału Filologicznego UŚ.

Podczas spotkania ministrowi prof. dr. hab. Stanisławowi Koziejowi wręczono buławę hetmańską, a także nadano godność członka honorowego Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie było również okazją do rozmów na temat licznych projektów badawczych prowadzanych w Uniwersytecie Śląskim i mających związek z bezpieczeństwem narodowym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.