facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie wigilijne w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich

13 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie opłatkowe organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Zostało ono przygotowane dla studentów obcokrajowców studiujących w SJiKP oraz na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości wezmą udział: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, dyrektor Szkoły prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, kierownik Katedry prof. UŚ. dr hab. Romuald Cudak, dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki, dyrektor Instytutu Języka Polskiego prof. UŚ dr hab. Magdalena Pastuch, mgr Jarosław Gąsior z Biura Programu Erasmus, mgr Joanna Laskowska z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz pracownicy oraz współpracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej i Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Spotkanie poprowadzą mgr Magdalena Knapik oraz mgr Agnieszka Tambor.

Uczestnicy dowiedzą się, jak obchodzone są tradycyjnie święta Bożego Narodzenia w polskich domach, jakie wiążą się z nimi obrzędy i zwyczaje, jak wygląda okres przedświątecznych przygotowań. Studenci z Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu i Ukrainy zaprezentują pieśni świąteczne śpiewane w ich krajach, nie zabraknie również jasełek w wykonaniu studentów obcokrajowców. Będzie to okazja do wspólnego odśpiewania kolęd oraz podzielenia się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń. Spotkaniu towarzyszyć będzie degustacja polskich wigilijnych potraw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.