facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie wigilijne Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

W piątek 21 grudnia 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala seminaryjna) odbędzie się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (KŚUP). W pierwszej części spotkania, która rozpocznie się o godzinie 11.30, udział wezmą przedstawiciele władz regionalnych oraz rektorzy uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Następnie odbędzie się robocze spotkanie KŚUP, podczas którego omówiony zostanie plan działań na kolejny rok.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych działa od maja 2010 roku i zrzesza dziewięć szkół wyższych. Obecnie przewodniczy mu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.