facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w sprawie powołania międzynarodowych studiów historycznych

We wtorek 24 lutego 2015 r. o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 24) odbędzie się spotkanie w sprawie powołania międzynarodowych studiów historycznych II stopnia pod roboczą nazwą środkowoeuropejskie studia historyczne. Pomysłodawcą projektu jest Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Studia byłyby prowadzone przez trzy uniwersytety: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski (Czechy) oraz Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja).

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele uczelni z Czech: prorektor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. MUDr. Jan Lata, CSc., dziekan Wydziału Filozoficznego UO prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. oraz prodziekan Wydziału Filozoficznego UO Mgr. Richard Psík, Ph.D. Stronę słowacką reprezentował będzie dziekan Wydziału Filozoficznego UMB doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. oraz kierownik Katedry Historii UMB PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, dyrektor Instytutu Historii prof. dr hab. Jerzy Sperka oraz dr hab. Piotr Boroń i dr hab. Bożena Czwojdrak z Instytutu Historii UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.