facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w ramach projektu IRNet

We wtorek 7 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie w ramach projektu unijnego IRNet (International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences), którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski. W projekcie biorą udział partnerzy z dziesięciu uczelni w dziewięciu krajach: University of Twente (Holandia), University of Ostrava (Czechy), Constantine the Philosopher University in Nitra (Słowacja), University of Extremadura (Hiszpania), The Lisbon Lusíada University (Portugalia), Curtin University in Perth (Australia), Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina), Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg (Rosja), Dneprodzerzhinsk State Technical University (Ukraina).

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będą: prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, koordynator projektu IRNet dr hab. prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska, prodziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur – uczestnik projektu IRNet, pracownicy Działu Projektów, w tym dyrektor mgr Agnieszka Maj, koordynator projektu IRNet ds. administrowania i kontaktów z EC mgr Ewelina Doluk, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą mgr Agata Wójcik, kierownik Biura Międzynarodowej Mobilności mgr Bożena Kwietniewska.

Gośćmi Uniwersytetu Śląskiego będzie ośmioro naukowców z Ukrainy i Rosji – uczestników projektu IRNet: prof. Nataliia Morze – prorektor Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina), prof. Tatiana Noskova – dziekan Wydziału Technologii Informacyjnych Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt Petersburg (Rosja), prof. Mykola Nakaznyi – Dneprodzerzhinsk State Technical University (Ukraina), prof. Marina Romaniucha – Dneprodzerzhinsk State Technical University (Ukraina), prof. Liudmila Sorokina – Dneprodzerzhinsk State Technical University (Ukraina), prof. Tatyana Pavlova – Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt Petersburg (Rosja), prof. Olga V. Yakovleva – Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt Petersburg (Rosja), dr Olga Veselovska – Borys Grinchenko Kyiv University (Ukraina).

Podczas spotkania przedstawione zostaną strategiczne programy i projekty naukowe realizowane przez Uniwersytet Śląski, strategia rozwoju do roku 2020, omówiona zostanie koncepcja dalszego rozwoju i wzmocnienia współpracy między uczelniami partnerskimi oraz podpisanie umów bilateralnych. Spotkanie będzie także okazją do rozmów na temat perspektyw wspólnych działań w ramach przyszłych projektów naukowych i realizacji zadań pakietu roboczego 3 (WorkPackage 3) w ramach projektu IRNet.

Projekt IRNet uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach działań Marie Curie „International Research Staff Exchange Scheme” 7. Programu Ramowego. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.irnet.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.