facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w ramach programu COST (European Cooperation in Science and Technology)

Logo programu COST

Od 2 do 4 października w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, sala seminaryjna, poziom 2) odbywać się będzie spotkanie naukowców w ramach europejskiego programu współpracy COST (European Cooperation in Science and Technology) promującego międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy badaczami, inżynierami i naukowcami.

Fizycy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowe dyskutować będą w Katowicach na temat nowych rozwiązań mających zastosowanie w konstrukcji przyszłych akceleratorów zderzeniowych. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia organizowanego przez COST Action CA16201 ParticleFace dostępne są na stronie: indico.ific.uv.es.

Celem organizacji COST jest m.in. finansowanie koordynacji powiązanych tematycznie badań naukowych prowadzonych w różnych krajach. Udział w projekcie umożliwia studentom, doktorantom i pracownikom zajmującym się fizyką wysokich energii uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach i konferencjach oraz pobyty naukowe w partnerskich ośrodkach naukowych uczestniczących w projekcie. Koordynatorem jednej z grup roboczych sieci COST jest prof. dr hab. Janusz Gluza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.