facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w MNiSW poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni

W czwartek 11 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego oraz promocji zagranicznej polskich uczelni, w tym w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”. Podczas spotkania omówione zostaną obecnie realizowane projekty służące zwiększeniu umiędzynarodowienia oraz oczekiwania środowiska akademickiego i naukowego wobec podejmowanych przez resort działań na rzecz promowania za granicą oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych.

Do udziału zaproszeni zostali:

  • prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
  • prof. dr hab. Maciej Żylicz – prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
  • Bogusław Szymański – dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
  • Mirosław Marczewski – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
  • Aleksandra Pawłowska – p.o. dyrektora zarządzającego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,
  • Agata Wójcik – przewodnicząca Rady International Relations Offices Forum (IROs Forum), kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego,
  • dr Marek Zimnak – prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Anna Atłas – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.