facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Zamościu

Od 13 do 16 października 2011 r. w Zamościu odbywać się będzie spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN). Tematyka zjazdu obejmować ma kwestie, przygotowywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, oceny parametrycznej.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Zjazd organizowany jest przez dwa uniwersytety: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.