facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Od 5 do 7 czerwca 2014 r. w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki. W ramach wydarzenia zaplanowano posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, które odbędzie się 5 czerwca o godz. 12.00. Podczas zebrania odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa uczelni prof. dr. hab. Waleremu Pisarkowi.

Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji Nauki zostało podzielone na pięć sesji tematycznych:

  • „Finansowanie badań”,
  • „Ocena parametryczna jednostek naukowych”,
  • „Ocena czasopism naukowych”,
  • „Finansowanie badań i infrastruktury”,
  • „Umiędzynarodowienie badań i studiów”.


W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.