facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP)

3 września 2013 r. o godz. 9.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) rozpocznie się spotkanie Towarzystwa Petrologii Organicznej, w którym udział weźmie ponad 100 naukowców z ośrodków badawczych z całego świata. To pierwsze spotkanie TSOP w Polsce. W uroczystości otwarcia uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

W czasie spotkań Towarzystwa Petrologii Organicznej wygłaszane są referaty, po których odbywa się dyskusja. Ponadto spotkanie poprzedza krótki kurs, którego tematem w tym roku jest zastosowanie petrologii i geochemii organicznej w badaniach środowiska.

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na stronie: www.prac.us.edu.pl/~iccop-tsop-2013.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.