facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego

Śląski Klub Profesorski

W ramach Śląskiego Klubu Profesorskiego raz w miesiącu odbywają się spotkania integrujące śląskie środowiska naukowe. Stanowią one okazję do dyskusji na tematy ważne i aktualne dla społeczności akademickiej. Kolejna debata przebiegająca pod hasłem „Od-zyskiwanie człowieka. Jak wyzwolić się od prymatu kategorii zysku w naszym myśleniu?” odbędzie się 26 marca 2014 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) w Katowicach przy ul. Bankowej 11a.

Głos w dyskusji zabiorą: dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek – literaturoznawca, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Wojciech Czakon – specjalista z teorii zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.