facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie skierowane do sektora nauki oraz B+R z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

W związku z toczącymi się pracami nad modelem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013–2020 oraz nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi perspektywy finansowej na lata 2014–2020, 6 maja 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozpocznie się spotkanie skierowane do sektora nauki oraz B+R. Weźmie w nim udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Celem warsztatów ma być wypracowanie i przedstawienie prestiżowych tematów badawczych i projektów dla wzmocnienia współdziałania sfery nauki i biznesu w perspektywie osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia nakładów prywatnych na badania i rozwój wskazanego w Założeniach Umowy Partnerstwa, wyznaczającej kierunki interwencji ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia Regionalnej Strategii Innowacji oraz koncepcja metaprzedsięwzięcia „Akademia Śląska”. W programie przewidziano również dyskusję, wystąpienia prelegentów przybiorą postać krótkiego wprowadzenia.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.