facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego RP

19 września 2013 r. o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wybitnych prawników, samorządowców i przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego sędziowie debatować będą nad prawem gospodarczym i jego konstytucyjnością w regionie wielkoprzemysłowym.

Spotkanie to zakończy XVII Konferencję Sędziów Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej i Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, która w tym roku odbywa się w Kamieniu Śląskim. Tematem refleksji i dyskusji sędziów z Polski i Litwy jest problematyka wolności od dyskryminacji w orzecznictwie konstytucyjnym, w tym również ochrona prawna praw mniejszości.

W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.