facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie rektorów uczelni z całego świata w Hamburgu

Rektorzy wiodących uniwersytetów z całego świata, przewodniczący stowarzyszeń uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów obradować będą od 10 do 12 czerwca 2015 roku w Hamburgu w ramach „Hamburg Transnational University Leaders Council”. Spotkanie współorganizowane jest przez Niemiecką Konferencję Rektorów (Hochschulrektorenkonferenz, HRK), Fundację Körbera (Körber-Stiftung) oraz Uniwersytet w Hamburgu (Universität Hamburg).

W konferencji uczestniczyć będzie około pięćdziesięciu przedstawicieli uczelni, stowarzyszeń i konferencji rektorów z niemal trzydziestu krajów świata, między innymi z: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Brazylii, Chin, Egiptu, Rosji, Indii, Japonii, Jordanii, Kanady, Republiki Południowej Afryki, Szwajcarii i Szwecji. Do udziału w spotkaniu zaproszony został także JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek zarządu European University Association prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Konferencję zainauguruje wystąpienie ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.

Spotkanie będzie okazją do międzynarodowej dyskusji na temat świadomego kształtowania rozwoju uczelni, a także aktualnych, kluczowych wyzwań, przed którymi stoją systemy szkolnictwa wyższego na całym świecie. W programie spotkania przewidziano prezentację wybranych krajowych systemów szkolnictwa wyższego i zastosowanych w nich rozwiązań oraz debatę plenarną poświęconą misji uniwersytetu w zglobalizowanym świecie. Uczestnicy wydarzenia omawiać będą między innymi kwestie związane ze zmianami finansowania badań naukowych i kształcenia, zagwarantowaniem równości w dostępie do edukacji, zróżnicowaniem oferty dydaktycznej oraz uniezależnieniem uczelni od presji ekonomicznej.

Na zakończenie trzydniowej konferencji przedstawiona zostanie rezolucja dotycząca rozwiązań, jakie uczelnie muszą podjąć, aby sprostać powyższym wyzwaniom dotyczącym m.in. globalizacji nauki i edukacji, zagrożenia autonomii uczelni i wolności akademickiej, urynkowienia szkół wyższych, a także finansowania nauki i badań.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie: www.htulc.de

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.