facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie rady naukowej monografii Sosnowca

Trwają prace nad opracowaniem i wydaniem monografii Sosnowca. Współpraca w tym zakresie rozpoczęła się w 2010 roku, podpisaniem umowy przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Urząd Miasta Sosnowca. W roli koordynatora w pracach nad publikacją uczestniczy Muzeum w Sosnowcu.

16 września 2013 r. o godz. 14.30 w Muzeum w Sosnowcu odbędzie się spotkanie rady naukowej pracującej nad publikacją dotyczącą historii miasta. W spotkaniu, ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W radzie naukowej zasiadają m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Jankowski z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz prof. dr hab. Antoni Barciak, pełnomocnik rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.

Monografia ma się przyczynić nie tylko do upowszechniania wiedzy o dziejach miasta, ale również ma stanowić formę ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.