facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji w Warszawie

28 września 2012 r. o godz. 11.00 w sali senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się spotkanie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. W porządku obrad znajdują się: przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r., wybory dyrektora, dyrekcji i ustalenie liczby członków Centrum oraz informacja o przygotowywanych projektach.


W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.