facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Rady Konsultacyjnej RIG

14 maja 2012 r. o godz. 15.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach rozpocznie się kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu udział weźmie członek Rady, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Rolą Rady Konsultacyjnej jest podejmowanie inicjatyw, których celem jest promocja i wzrost rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności województwa śląskiego. Jej członkami są przedstawiciele świata nauki z województwa śląskiego oraz przedsiębiorcy reprezentujący największe śląskie firmy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.