facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

25 listopada 2014 r. o godz. 11.00 odbędzie się pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, której przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Spotkanie będzie okazją do podsumowania działalności Rady w ostatnim czasie, a także do określenia nowych obszarów, w których Rada Konsultacyjna RIG będzie mogła podejmować działania. Ponadto zostanie zaprezentowana najnowsza wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W pierwszej kadencji swojej działalności Rada Konsultacyjna współpracowała z Zarządem Województwa Śląskiego, a marszałek Mirosław Sekuła brał udział w spotkaniach Rady i korzystał z wiedzy oraz doświadczeń jej członków w prowadzonych konsultacjach programów operacyjnych perspektywy finansowej UE 2014−2020 oraz w innych sprawach ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Obrady będą mieć miejsce w siedzibie RIG w Katowicach (ul. Opolska 15).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.