facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Własna firma to coś dla mnie – połączenie sfery nauki i biznesu”

BK

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz biuro projektu „Własna firma to coś dla mnie – połączenie sfery nauki i biznesu” organizują spotkanie informacyjne i szkolenie, które odbędzie się 28 października 2010 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pierwsza – informacyjna część spotkania –rozpocznie się o godzinie 13.30 i poświęcona będzie zagadnieniom przedsiębiorczości akademickiej – zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W spotkaniu wezmą udział doradcy i eksperci, zajmujący się na co dzień kwestiami związanymi z prowadzeniem firmy i planowaniem kariery zawodowej. Ponadto przybliżone zostaną cele i założenia projektu „Własna firma to coś dla mnie – połączenie sfery nauki i biznesu”. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznania osób zaangażowanych w realizację projektu.

W drugiej części spotkania, które rozpocznie się o godz. 15.30, odbędą się warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Pozwolą one na poznanie własnych predyspozycji zawodowych i przezwyciężenie barier psychologicznych związanych z zakładaniem własnej firmy.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 608 50 76 lub mailowo na adres: projekty@union.katowice.pl.

Więcej informacji: www.wlasna-firma.eu.

Udział w spotkaniu i szkoleniu jest bezpłatny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.