facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”

logo Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ

Instytut Socjologii UŚ oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ organizują spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”, w którym udział weźmie prof. Ewa Bogalska-Martin z Université Grenoble Aples we Francji. Wydarzenie, wpisujące się w cykl „ISM daje głos!”, odbędzie się 7 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

Spotkanie będzie dotyczyć m.in. roli uniwersytetów francuskich w formułowaniu myśli społecznej i politycznej inspirującej do działań zmieniających rzeczywistość. Rozmowę poprowadzi prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Prof. Ewa Bogalska-Martin jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorat w tej dziedzinie uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od końca lat 80. pracuje na Uniwersytecie w Grenoble, jest profesorem zwyczajnym oraz badaczem związanym z laboratorium Pacte CNRS, w którym założyła grupę badawczą „Justice Sociale”. Jest również członkiem rady naukowej międzynarodowej sieci PGV łączącej ośrodki naukowe, gospodarcze i decyzyjne Unii Europejskiej, a także dyrektorem czasopisma naukowego „Management & Gouvernance”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.