facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Sport jako podstawa rozwoju miast”

17 grudnia 2012 r. o godz. 13.30 w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie pt. „Sport jako podstawa rozwoju miast”. Gościem wydarzenia będzie Bohdan Witwicki – trener lekkoatletyki, maratończyk, prezes Zarządu Fundacji Silesia Pro Active.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „PPP – DOBRY WYBÓR!”. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie idei partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez spotkania z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny związane z realizacją zadań publicznych w formule 3P.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŚ.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.