facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Pokolenie ’98 – specyfika modernizmu hiszpańskiego”

17 marca 2011 r. o godz. 16.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie pt. „Pokolenie ’98 – specyfika modernizmu hiszpańskiego”. Poprowadzi je Kamila Kruszyńska, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Myśli Nieliniowej UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.