facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Jan Czekanowski – pomiędzy humanistyką a biologią”

fragment żółtej okładki "Laboratorium Kultury" z twarzą Jana Czekanowskie

18 kwietnia 2018 roku o godz. 15.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z redaktorami i autorami artykułów składających się na monograficzny numer „Laboratorium Kultury” poświęcony życiu i twórczości Jana Czekanowskiego. Rozmowa dotyczyć będzie związków pomiędzy dyskursem humanistycznym a przyrodniczym w propozycjach antropologicznych na początku XX wieku.

Jan Czekanowski reprezentuje ten etap rozwoju nauk o człowieku i kulturze, w którym refleksja humanistyczna i biologiczna były ze sobą ściśle połączone. Jego namysł nad człowiekiem stanowi próbę powiązania wielu dziedzin: etnografii, antropologii fizycznej, statystyki i historii. Nawet współcześnie, kiedy tak mocno podkreśla się potrzebę inter- i transdyscyplinarności refleksji naukowej, intensywność i całościowość tego namysłu imponują.

W profil „Laboratorium Kultury”, które powstało w 2012 roku przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, wpisana została zasada wykorzystania, jako idiomu określającego tematykę poszczególnych numerów, nazwiska badacza. Autor i jego dzieło są w tym wypadku rozumiani kontekstualnie i wieloaspektowo. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

pierwsza strona okładki numeru "Laboratorium Kultury" poświęconego Janowi Czekanowskiemu. Okładka w kolorze żółtym. Na jej środku znajduje się zdjęcie badacza

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.