facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie pt. „Co nam zostało z tamtych lat”

20 listopada 2012 r. o godz. 12.30 w sali sympozjalnej II na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się spotkanie pt. „Co nam zostało z tamtych lat”, w którym uczestniczyć będą: dr Małgorzata Myśliwiec z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych UŚ, redaktor naczelny kwartalnika „Fabryka Silesia” dr Jan Lewandowski, publicysta red. Krzysztof Karwat oraz dr Piotr Kulas z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat drugiego numeru kwartalnika „Fabryka Silesia”, który jest poświęcony okresowi międzywojennemu na Górnym Śląsku i jego wpływowi na współczesność. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Słupik z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej UŚ.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ , Koło Naukowe Politologów UŚ oraz kwartalnik „Fabryka Silesia”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.