facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie przewodniczącego KRASP z Radą Młodych Naukowców

KRASP

17 stycznia 2013 r. w Warszawie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotkał się z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców. Przedmiotem spotkania były m.in. założenia do zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rada Młodych Naukowców powołana została przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego jako organ pomocniczy. Do jej zadań należy w szczególności wspieranie rozwoju kariery młodych naukowców. Sporządza opinie i oceny w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, może również wydawać dla ministra rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.