facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie przedstawicieli świata nauki z prezes Rady Ministrów

We wtorek 25 sierpnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli świata nauki z prezes Rady Ministrów Ewą Kopacz. Spotkanie dotyczyć będzie spraw istotnych dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym zwiększenia środków finansowych na naukę i szkolnictwo wyższe. 

W spotkaniu udział wezmą między innymi: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Bronisław Marciniak – JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. zw. dr hab. Michał Karoński – przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – JM Rektor Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. Maciej Żylicz – prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i dr hab. prof. UW Marcin Pałys –  JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP.  

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.