facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie przedstawicieli konsorcjum tworzącego największy projekt informatyczny wdrażany w polskich ośrodkach akademickich

W porozumieniu z wiodącymi krajowymi uczelniami Uniwersytet Śląski realizuje jeden z największych projektów informatycznych wdrażanych w polskich ośrodkach akademickich „Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

23 lutego 2010 r. o godz. 10.00 w auli K. Lepszego w budynku rektoratu odbędzie się spotkanie przedstawicieli konsorcjum.

W wydarzeniu wezmą udział:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
  • JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik,
  • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski,
  • Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski,
  • Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Piotr Tworzewski.

Całkowita wartość projektu wynosi 8 389 540,13 złotych, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 sięga 5 970 322,96 złotych.

Realizacja projektu „Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania w Uniwersytecie Śląskim – Etap I” pozwoliła na wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP oraz systemu kontroli wydruków, programów ściśle ze sobą współpracujących i stanowiących zintegrowany system zarządzania Uniwersytetem Śląskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.