facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie przedstawicieli IROs Forum na Uniwersytecie Śląskim

Logo IROs Forum

16 marca 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli International Relations Offices Forum (IROs Forum) – sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Podczas spotkania, które odbyło się w rektoracie uczelni, poruszone zostały zagadnienia związane z rekrutacją studentów z zagranicy. Uczestników powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem IROs Forum jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni poprzez m.in. wymianę informacji, realizację wspólnych projektów czy promocję partnerskich szkół wyższych w kraju i za granicą. Jednostka powstała w 2007 roku na podstawie umowy międzyuczelnianej, obecnie zrzesza 20 uczelni członkowskich. Jedną z nich jest Uniwersytet Śląski.

Uczestnicy spotkania zgromadzeni w auli im. Kazimierza Lepszego

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Spotkanie w Katowicach poświęcone zostało kwestiom związanym z rekrutacją i obsługą cudzoziemców podejmujących na polskich uczelniach studia pełne i studia częściowe. Omówiono zarówno sprawy formalno-prawne, praktyczne rozwiązania, jak i zagadnienia dotyczące obsługi studentów w ramach programu Erasmus+.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk

Uczestników powitał JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu udział wzięli eksperci z 14 polskich uczelni: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Wrocławskiej, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie uczelnią przewodniczącą IROs Forum jest Uniwersytet Łódzki, a funkcję przewodniczącej Rady pełni kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Liliana Lato. W roku 2016 organizacji przewodził Uniwersytet Śląski, a pracami Rady kierowała Agata Wójcik, reprezentująca Dział Współpracy z Zagranicą UŚ.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Szczegółowe informacje na temat IROs Forum dostępne są na stronie: www.irosforum.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.