facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie promujące studia we Francji

13 czerwca 2012 r. o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie promujące studia we Francji. Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in.: podwójne dyplomy, szkolnictwo wyższe we Francji, programy nauczania, rola i działalność CampusFrance w zakresie współpracy międzyuczelnianej, procedury przyjęcia na studia, studia w języku francuskim w Polsce oraz korzyści ze studiowania we Francji.

W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Organizatorami wydarzenia są: Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą Campus France, Instytut Francuski w Polsce, Ambasada Francji w Polsce oraz Uniwersytet Śląski.

Spotkanie ma charakter zamknięty. Rejestracji dokonać należy drogą elektroniczną: cyrielle.dufrenne@diplomatie.gouv.fr

Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą powstała w 1998 r. jako agencja rządowa EduFrance, następnie przekształcona została w CampusFrance. Działając pod patronatem rządu francuskiego oraz we współpracy z uczelniami i konferencjami rektorów, CampusFrance promuje francuskie szkolnictwo wyższe na całym świecie oraz oferuje studentom zagranicznym pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji.
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.