facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne

W piątek 18 września 2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, którego celem jest promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.30 w auli im. Mikołaja Kopernika, będzie okazją do prezentacji potencjału, jakim dysponuje Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W programie wydarzenia przewidziano również pokaz pt. „Osobliwości świata fizyki”, który odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w trzech krótkich wykładach z pokazami tematycznymi: „Piękno nano- i mikroświata”, „Cząsteczki na luzie” i „Na tropie światła”.

Dla pierwszych trzech szkół, które zgłoszą chęć udziału w spotkaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało artykuły promocyjne w postaci mikroskopów LCD (warunkiem jest udział min. 50 osób ze szkoły uczestniczącej w spotkaniu).

W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna.

Spotkanie realizowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych”. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.