facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików

21 marca 2013 r. o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. W części naukowej zebrania referat pt. „Różnicowanie tarczycy u zarodków zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix (L.)” wygłosi dr Weronika Rupik z Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.