facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie panelowe w ramach projektu CHiP

Studenci Uniwersytetu Śląskiego kierunków chemia i technologia chemiczna spotkają się z przedstawicielami pracodawców z branży chemicznej. Spotkanie panelowe, w którym udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny, rozpocznie się 9 czerwca 2016 roku o godz. 12.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala konferencyjna).

W programie przewidziane są prezentacje firm: Synthos, ToxLab oraz Ekoinwentyka, a także indywidualne spotkania studentów z potencjalnymi pracodawcami i symulacje rozmów rekrutacyjnych. Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „CHIP – Chemia i Praca – Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna”. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.