facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie organizacyjne dot. Polskiego Kongresu Gospodarczego

3 września 2014 r. o godz. 10.00 na Politechnice Łódzkiej odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące Polskiego Kongresu Gospodarczego. Na zaproszenie JM Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Stanisława Bieleckiego w wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Spotkanie będzie okazją do omówienia kwestii merytorycznych i organizacyjnych Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Partnerami Kongresu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk oraz Pracodawcy RP.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.